След успешно регистриране на Вашият уред, ще получите потвърждение и дата за извършване на безплатна диагностика. За консултации - отдел Приложения и сервиз: инж. Асен Асенов и инж.Ангел Иванов тел.029-769-666, 0888-906-716, 0885-314-188
Име на фирмата
Фирмен адрес
Лице за контакт
Телефон
е-мейл
Продуктов код
Сериен номер на уреда
Година на доставка
Описание на условията и проблеми при експлоатацията на уреда
Код за сигурност